De toewijzingsprocedure

Heb je je oog laten vallen op een nieuwbouwwoning? Dan wil je er natuurlijk alles aan doen om deze woning te bemachtigen. Om zoveel mogelijk mensen de woning van hun dromen toe te wijzen, volgen wij een aantal criteria.

 1. Check inschrijving gemeente nieuwbouw punten
  Om de nieuwbouwwoningen in Harderweide zo goed mogelijk te verdelen heeft het gemeentebestuur van de gemeente Harderwijk inschrijvings- en toewijzingsregels opgesteld. De uitgebreide toelichting over de toewijzingsregels zijn te vinden op de website van de gemeente. Het registratieformulier ter behoeve van de voorrangspostie omtrent het Koopwoning Puntensysteem van de Gemeente Harderwijk is hier te downloaden.

  Let op: Voeg de financiële check en het ingevulde registratieformulier samen tot één PDF-document. Het samenvoegen van deze documenten kan onder andere op deze website: www.pdfen.com/nl/samenvoegen/bestanden-samenvoegen-naar-pdf

  Voor de verdere toewijzing van de woningen gelden de stappen 2 tot en met 5.

  Op deze manier streven we naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal (zonder voorbehoud) verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw.

 2. Aantal kandidaten per bouwnummer
  Is er maar één kandidaat die een 1e voorkeur heeft doorgegeven voor een bepaald bouwnummer? Dan wordt de woning aan deze persoon toegewezen. Zijn er meer kandidaten met een 1e voorkeur voor een bouwnummer? Dan volgt een 2e beoordeling.

 3. Aanmeldduur
  Het moment waarop je je als belangstellende hebt ingeschreven voor de betreffende deelfase die in verkoop gaat, bepaalt de aanmeldduur. Als er één kandidaat met de langste aanmeldduur in dagen is, dan wordt de woning toegewezen aan deze persoon. Zijn er meerdere kandidaten met een 1e voorkeur voor een bepaald bouwnummer en is de aanmeldduur in dagen gelijk? Dan volgt een 3e beoordeling: de financiële check.

 4. Financiële check
  Wanneer er één kandidaat met de langste aanmeldduur en een financiële check is, dan wordt het bouwnummer toegewezen aan deze persoon. Zijn er meerdere kandidaten met dezelfde 1e voorkeur, dezelfde aanmeldduur in dagen en een financiële check? Dan volgt een 4e beoordeling.

  Let erop dat erin staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of (deels) met eigen middelen betaalt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie.

 5. Tijdstip van aanmelden
  Het tijdstip van aanmelden is de laatste beoordeling en wordt toegepast als het bouwnummer op basis van de eerste 3 beoordelingen niet kan worden toegewezen. De woning wordt uiteindelijk toegewezen aan de kandidaat die zich het vroegst op de dag heeft aangemeld. Let op: dit gaat dus om de aanmelding voor de betreffende (deel)fase die in verkoop gaat.

Een optimale bezetting van alle bouwnummers is belangrijk voor ons. Dat betekent dat het bouwnummer aan jou wordt toegewezen als jij de enige bent met een voorkeur voor een bepaald bouwnummer, ook wanneer dit niet je eerste voorkeur is. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen een woning toewijzen. Er vormt één uitzondering: we proberen kandidaten mét een financiële check altijd een woning toe te wijzen op basis van de bovenstaande criteria, beginnend bij de eerste voorkeur.

Iets vragen? Neem contact op
Benieuwd naar het aanbod Bekijk de woningen