Omgevingsvergunning De Weide Veluwe fase 1 verleend

23 oktober '23

De omgevingsvergunning voor de bouw van 48 eengezinswoningen in De Weide Veluwe fase 1 is afgegeven door de gemeente Harderwijk. De vergunning ligt vanaf 18 oktober voor 6 weken ter inzage. Indien er geen bezwaren worden ingediend zal de vergunning begin december onherroepelijk zijn. Daarnaast hebben we het goede nieuws dat het verkooppercentage inmiddels ruim is behaald: bijna alle woningen zijn verkocht!

Heb jij een vraag? Neem contact met ons op
Ook wonen in De Weide Veluwe? Bekijk het woningaanbod