Voortgang bouw fase 4 en fase 5

24 april '19

Onderstaande foto's laten we je zien hoe het vordert op de bouw in De Laaghe Veluwe zowel van de huurwoningen als van de koopwoningen. Bij blok 7 is het gevelmetselwerk bijna gereed en wordt er hard aan de daken gewerkt. Zonnepanelen worden gelegd en binnenkort gaan de dakpannen de hoogte in. Bij blok 9, 10 en 11 wordt volop gemetseld. Bij blok 16 zijn de funderingsbalken en installaties in de kruipruimte gereed gemaakt en liggen de vloerplaten klaar om gelegd te worden. Kortom, er wordt hard gewerkt op de bouwplaats!

  Planning
  Contact